Kategorier
Pedagogiske verktøy

«Exit tickets» – hva har elevene lært i dag?

Bilde av Mediamodifier fra Pixabay

«We cannot predict what students will learn, no matter how we design our teaching. […] This is why assessment is the central process in instructions – students do not learn what we teach. If they did, we would not need to keep gradebooks. We could, instead, simply record what we have taught.»

Dylan Wiliam (2018), Embedded Formative Assesment, s.52-53

«Exit tickets», eller utsjekk på norsk, er et raskt og enkelt verktøy for formativ vurdering. Det gjennomføres vanligvis på slutten av en undervisningsøkt, og skal bare ta noen få minutter. En utsjekk gir deg informasjon om hvor godt elevene har forstått det lærestoffet dere holder på med.