Kategorier
Pedagogiske verktøy

«Exit tickets» – hva har elevene lært i dag?

Bilde av Mediamodifier fra Pixabay

«We cannot predict what students will learn, no matter how we design our teaching. […] This is why assessment is the central process in instructions – students do not learn what we teach. If they did, we would not need to keep gradebooks. We could, instead, simply record what we have taught.»

Dylan Wiliam (2018), Embedded Formative Assesment, s.52-53

«Exit tickets», eller utsjekk på norsk, er et raskt og enkelt verktøy for formativ vurdering. Det gjennomføres vanligvis på slutten av en undervisningsøkt, og skal bare ta noen få minutter. En utsjekk gir deg informasjon om hvor godt elevene har forstått det lærestoffet dere holder på med.

Kategorier
Pedagogiske verktøy

Strukturer undervisninga med HyperDocs

Hyperdocs kort forklart

  • Et HyperDoc er et googledokument, worddokument (eller annet dokument) som inneholder ulike smarte måter å få elevene til å tenke og utforske på.
  • Et HyperDoc kan bestå av en samling av instruksjoner, tekster, linker, ressurser og oppgaver basert rundt et emne. Det er et utmerket verktøy for å flytte fokuset fra lærerens forelesing til elevenes egen utforskning av innholdet. Det kan også være et supert verktøy for å «flippe» undervisningen.