Kategorier
Forskning

«Retrieval Practice» – hvordan kan en quiz forsterke elevenes læring?

Everytime a memory is brought to mind, it is reconstructed and reinforced. When students take a quiz, they´re not checking their memory – they are enhancing it.

(Weinstein og Sumeracki, 2019)

«Retrieval practice» er prosessen å hente frem noe som man tidligere har lært, fra langtidshukommelsen og inn i arbeidsminnet (Weinstein og Sumeracki, 2019).

Testeffekten

I 2017 ble det gjort en stor meta-analyse av hvilken virkning testing av elevene har i en læreprosess. Der fant de at det å la elevene gjennomføre tester på lærestoffet førte til mer læring enn alle andre sammenlignbare aktiviteter, blant annet å lese og studere emnet på nytt (Adesope, Trevisan & Sundararajan, 2017). Det er viktig å legge til at når det snakkes om tester her, er ikke dette tester hvor elevene fikk vurdering i form av karakterer. Det var tester som ble brukt som en del av læreprosessen.

Dette er ikke noe ny strategi. Allerede i 1917 gjorde Arthur Gates en rekke forsøk på hvordan fordelingen av tid mellom å lese og å gjenfortelle det en har lest påvirket læringsresultatet.