Kategorier
Vurdering for læring

«Exit tickets» – hva har elevene lært i dag?

Hvor godt har elevene skjønt det lærestoffet de holder på med? Hvilke justeringer må du gjøre for å gi treffsikker og god undervisning neste time? Exit tickets gir deg informasjon om hvordan elevene ligger an akkurat nå, og hjelper deg til å tilpasse undervisningen på best mulig måte.

Bilde av Mediamodifier fra Pixabay

«We cannot predict what students will learn, no matter how we design our teaching. […] This is why assessment is the central process in instructions – students do not learn what we teach. If they did, we would not need to keep gradebooks. We could, instead, simply record what we have taught.»

Dylan Wiliam (2018), Embedded Formative Assesment, s.52-53

«Exit tickets», eller utsjekk på norsk, er et raskt og enkelt verktøy for formativ vurdering. Det gjennomføres vanligvis på slutten av en undervisningsøkt, og skal bare ta noen få minutter. En utsjekk gir deg informasjon om hvor godt elevene har forstått det lærestoffet dere holder på med.

Hvorfor utsjekk etter en undervisningsøkt?

Det er viktig å avdekke misforståelser tidlig, slik at vi kan gi elevene en sjanse til å rette det opp. Hvis vi finner ut at elevene har disse misforståelsene først på den avsluttende kapittelprøven, er vi alt for sent ute. Da må vi lage oss noen bedre strukturer for å følge elevenes læring.

I disse hjemmeskoletidene, er det ekstra viktig å få informasjon om hva elevene egentlig har forstått etter en undervisningsøkt. Da er utsjekk et veldig bra verktøy!

Hvordan gjennomføre en god utsjekk?

En utsjekk gjennomføres vanligvis på slutten av en undervisningsøkt, ved at læreren gir elevene noe å reflektere over. Det enkleste er at elevene skriver dette ned på et lite papirark og gir til læreren på vei ut døra. En utsjekk kan også gjøres digitalt, for eksempel på et google- eller microsoftskjema. Elevene kan også svare muntlig idet de passerer læreren på vei ut.

En god utsjekk handler om det elevene holder på med akkurat nå, og fokuserer på en bestemt ferdighet eller et bestemt konsept elevene burde ha lært. Her er noen ideer til hva du kan gjøre med en utsjekk, og noen eksempler på formuleringer:

 • Dokumentere læring
  • «Skriv ned en ting du har lært i dag.»
  • «Oppsummer noen hovedpunkter vi har jobbet med i dag»
  • «Forklar begrepet …»
  • Andre konkrete spørsmål til det dere har jobbet med.
 • La elevene reflektere over egen læring og læringsprosess
  • «Skriv ned ett spørsmål du har til det vi har jobbet med i dag»
  • «Hvordan kan det du har lært i dag overføres til nye situasjoner?»
  • «Hvordan jobbet du når du støtte på et problem i dag?»
  • «Det som overrasket meg mest i dag var …»
  • «Jeg har lyst til å lære mer om …»
 • La elevene reflektere over læringssituasjonen
  • «Hva synes du om at vi jobbet i små grupper i dag?»
  • «Når i timene følte du at du var mest effektiv?»
  • «Hvilken støtte fikk du når du møtte på noe du ikke fikk til?»

Har du flere gode tips til hvordan man kan bruke utsjekker, så del det gjerne i kommentarfeltet under.

Utsjekken er bare så god som de spørsmålene du stiller elevene, og det kan ta litt tid å bli god til å formulere disse. Generelle spørsmål som «Forstod du det vi gjorde i dag?» eller andre «Ja/Nei»-spørsmål vil ikke gi deg så mye nyttig informasjon du kan bruke videre.

Vær nøye med at en utsjekk ikke er en prøve eller en test, men en måte å synliggjøre elevenes tenkning og forståelse av det emnet man holder på med. Elevene får ikke karakter eller poeng på en utsjekk.

Anonymt eller med navn?

I de aller fleste tilfellene vil det være nok å samle inn disse utsjekkene anonymt. Du trenger litt oversikt over hvordan det ligger an i klassen, slik at du kan bruke dette i planleggingen av de neste undervisningsøktene. En utsjekk skal som sagt ikke være som en prøve, men som en liten måling på hvordan klassen ligger an i læringen akkurat nå.

Hva kan du bruke utsjekker til?

Planlegging
Bruk noen minutter på å gå igjennom alle utsjekkene og dann deg et bilde av hvordan det ligger an i klassen. Dette kan du bruke til å differensiere undervisningen i neste økt. Kanskje en gruppe trenger å få hjelp til å forstå noen grunnleggende begreper, mens andre kan jobbe med noen mer avanserte oppgaver. Kanskje noen aktiviteter slo bedre an en andre i denne gruppa. Kanskje elevene kommer med gode ideer du kan ta med deg videre. Rustet med denne informasjonen kan du planlegge gode og effektive læringsøkter.

Refleksjon
Gi elevene mulighet til å reflektere over det de har lært, og hvordan de kan overføre denne kunnskapen til nye situasjoner. Dette gir elevene et sterkere eieforhold til det de har lært og hjelper dem til å anvende denne kunnskapen i fremtiden.

Kritisk tenkning
Gjennom utsjekker kan du også stimulere til elevenes kritiske tenkning. Gi dem et spørsmål hvor de får tenke kritisk rundt temaet de holder på med eller rundt læringen og læringsstrategier.

Kilder

 • Bøker
  • Wiliam D. (2018), Embedded Formative Assessment
  • Ron Berger m.fl. (2014), Leaders of their own Learning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *