Kategorier
Undervisningsopplegg

Strukturer undervisninga med HyperDocs

Hvordan kan du trigge elevenes nysgjerrighet, læringslyst og motivasjon? Med HyperDocs strukturerer du læringsaktiviteter på en engasjerende og spennende måte.

Hyperdocs kort forklart

  • Et HyperDoc er et googledokument, worddokument (eller annet dokument) som inneholder ulike smarte måter å få elevene til å tenke og utforske på.
  • Et HyperDoc kan bestå av en samling av instruksjoner, tekster, linker, ressurser og oppgaver basert rundt et emne. Det er et utmerket verktøy for å flytte fokuset fra lærerens forelesing til elevenes egen utforskning av innholdet. Det kan også være et supert verktøy for å «flippe» undervisningen.

Hva er vel bedre for å forklare noe, enn å vise et eksempel? Her er et hyperdoc om Haydn.

Viktig med struktur

Når man lager et hyperdoc, er det viktig å ha en god struktur i dokumentet. De fleste hyperdocs er visuelt tydelige, og bruker gjerne farger og symboler for å gjøre det oversiktlig og ryddig.

Et godt strukturert hyperdoc, gir elevene oversikt over alle læringsressursene og hele læringsprosessen på ett sted. Elevene ser hvor de skal, og de ser veien dit.

Et godt strukturert hyperdoc gir elevene mulighet til å utforske tekster, videoer, bilder, kahooter og alle mulige andre læringsressurser på egen hånd og i eget tempo. Hele tiden med helheten og målet i sikte.

Hvordan lage et hyperdoc?

Det enkleste er å bruke et googledokument eller et worddokument som kan deles online med elever. Bruker du word, kan det være lurt å bruke online-editoren, da layouten kan endre seg litt fra den til skrivebordsversjonen. Når man deler dokumentet med elevene kommer de jo til onlineversjoenn, så den bør se rett ut.

Når elevene åpner et onlinedokument er de allerede i nettleseren, hvor de fleste av ressursene koblet til dokumentet ligger. Mange bruker også google presentasjoner/powerpoint til dette, og det fungerer strålende. Da kan hvert lysbilde ta for seg ett steg i læringsprosessen. Velg den dokumenttypen du er trygg på.

Bruk farger og visuelle elementer for å gruppere de ulike elementene i dokumentet. Ved å bruke et fast symbol hver gang du for eksempel lenker til en video, vil elevene raskt kunne finne frem i dokumentet.

I starten kan det være greit å ta utganspunkt i noen godt utprøvde modeller og arbeidsflyter, og så kan man modifisere og tilpasse disse etter behov. I likhet med et godt teaterstykke, trenger undervisningen en god dramaturgi for å være effektiv og engasjerende. I et hyperdoc er det arbeidsflyten som legger rammene for dramaturgien.

En god arbeidsflyt å ta utgangspunkt i er:

Oppdage - Utforske - Forklare - Anvende

I «Hyperdoc om Haydn» som jeg har linket til over, følges nettopp denne arbeidsflyten. Her er en gjennomgang av de ulike stegene:

Oppdage: Her må vi trigge elevenes nysgjerrighet! Det må være en «hook» for å få elevene til å bli interessert i temaet. Det kan være et sitat, en video, en påstand, en nyhetsartikkel eller noe annet som setter igang tankene hos elevene. I dette steget kan det også være lurt å få elevene til å reflektere, og kanskje svare på noen enkle spørsmål. Hva tenker du om dette sitatet? Hva kan du om dette fra før? Hva trenger du å lære mer om i dette temaet?

Utforske: Det er her elevene vil bruke mye av tiden i starten. Her kan du presentere et utvalg av ressurser elevene kan utforske på egenhånd. Å klikke seg inn på ulike ressurser, lese tekster, se videoer og bilder og høre lyd trigger elevenes nysgjerrighet og motivasjon. Legg opp til et variert utvalg av ressurser elevene kan dykke ned i, slik at de holder motivasjonen og interessen oppe. Mange legger inn felter hvor elevene svarer på små kontrollspørsmål. Du kan også legge inn små quizzer (f.eks. kahoot challenge, google forms) og andre aktiviteter for å støtte og forsterke elevenes læring. Men, det er viktig at elevene føler at de selv kan styre utforskningen av stoffet.

Forklare: Dette steget kan gjennomføres på mange ulike måter. Individuelt, i grupper eller i hele klassen kan elevene få verbalisert og testet ut det de har lært om emnet. Det kan gjennomføres som en tradisjonell undervisningstime med diskusjoner og varierte aktiviteter. Det kan gjennomføres i grupper, hvor elevene kan diskutere, gjøre oppgaver og på andre måter forsterke læringen. Læreren kan forelese, hjelpe med fagterminologi og sørge for at elevene er rustet til å begynne å anvende kunnskapen.

Anvende: I dette steget får elevene bruke den kunnskapen de har lært til å jobbe med en utfordring, oppgave eller en problemstilling. Å anvende kunnskapen, analysere, vurdere og skape er viktige stikkord her. Tenk de høyere nivårene i Blooms utvidede taksonomi:

huske - forstå - anvende - analysere - vurdere - skape. 

Det nye kompetansebegrepet i fagfornyelsen er tydelig på et elevene skal kunne anvende kunnskapen de har tilegnet seg til å løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Derfor er dette et veldig bra sted å kunne gi dem dissse mulighetene. Konstruer oppgaver som gir elevene mulighet til å være kreative, se ting fra nye sider, sammenligne ulike forhold, vurdere, analysere og skape.

Del med elevene

Når du har laget ferdig dokumentet er det klart til å deles med elevene. Pass på at du ikke deler med redigeringsmuligheter. Vi vil at elevene skal laste ned eller kopiere dokumentet slik at de har sin egen versjon. Dokumentet kan deles med elevene på en læringsplatform på epost, i sosiale medier eller på annen måte. Så er de klare til å sette igang, klikke på linkene og fordype seg i lærestoffet.

Bli inspirert!

Det finnes utallige ideer og eksempler på ulike måter å konstruere hyperdocs på. Oppdage – Utforske – Forklare – Anvende er bare en av mange arbeidsflyter man kan bruke. Og internett er som vanlig en utømmelig ressurs.

Jeg vil anbefale å starte utforskingen på hyperdocs.co/templates. Her kan du finne mange flere maler og eksempler. Det ligger også masse eksempler og ideer på instagram, facebook, twitter og andre sosiale medier. Bruk emneknaggen #hyperdocs

As classroom teachers, we hear constantly about 21st century learning – we want students to be creative, collaborative, critical thinkers, and communicators. Then we ask them to sit quietly, while we explain everything, and tell them exactly how it’s to be done.

It doesn’t have to be that way. Students are curious by nature, we just need to provide opportunities for them to be curious.

They are amazing problem solvers when given the opportunity to create rather than consume information, to talk to each other rather than sit passively listening.

They just need inspiration.

– fra www.hyperdocs.co

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *